Người Không Mang Họ

Tác giả: Xuân Đức
Thể loại: Trinh Thám
Nguồn:
9 trang. 6610 lượt xem.
Giới thiệu về nội dung:

Nội dung truyện: Người Không Mang Họ
Tiểu thuyết Người không mang họ miêu tả cuộc đời của nhân vật chính là một tướng cướp tên gọi Trương Sỏi. Tiêu đề \"Người không mang họ\" là để chỉ xuất thân phức tạp của nhân vật chính: không rõ thực chất cha mẹ là ai, gốc gác họ hàng phức tạp...

 


Thảo luận (0)


Đã xem

Đã xem